5000 лева глоба окончателно ще плати „Полибитум“ ЕООД за незаконен строеж, след като Административният съд потвърди решение на Районния. Както „Утро“ писа, глобата беше намалена от районните магистрати от 7000...