От миналата седмица натоварената улица „Ганчо Карамаждраков“ до магазин „Пацони“ в квартал „Чародейка“ вече е еднопосочна. До промяната в организацията на движение на моторните превозни средства се стигна след решение на комисията по организация и безопасност на движението. Мотивът за въвеждането на еднопосочното движение е да се ограничат задръстванията, които се образуват по отсечката, както и да се облекчи паркирането в района. 
Не такова обаче е мнението на част от живeeщите в района, които негодуват от въведената нова организация и поставянето на знак, че улицата е еднопосочна. В общината вече има постъпило възражание, като на следващо заседание на комисията доводите на гражданина ще бъдат разгледани, казаха от администрацията.