Благодаря за моралния акт на ръководството на „Дунарит“, че са подали пред акционерния съвет молбите за напускането си. Това ще реши проблема по най-бързия начин. Хората ще продължат да работят и няма да бъдат...