Общо 52 776 са вече депозитите за над 100 хил. лв. към 30 юни 2017 г., показват оповестените вчера данни на Българска народна банка. Тук се включват спестяванията на физическите лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата. Спрямо тримесечие по-рано се отчита нарастване от 487 големи депозита, докато за последните 12 месеца увеличението е от 4476 броя.
Средната сума на големите депозити остава почти без изменение - 204 790 лв. спрямо 204 840 лв. за преди тримесечие и 205 158 лв. за към 30 юни 2016 г. Нарастване обаче се отчита при депозираните суми за над 1 млн. лв. Те намаляват като брой до 743 спрямо 762 броя за към 31 март, но пък средната им стойност расте до 2.435 млн. лв. срещу 2.358 млн. лв. за преди тримесечие и 2.41 млн. лв. за преди година.
Всъщност българинът има малки спестявания, които продължава да държи в банките въпреки рекордно ниските лихви като пари за „черни дни“ и неочаквани разходи. Средната стойност на спестяванията на домакинствата възлиза на 4564.64 лв., до 5000 лв. са 82.9% от всички депозити, а над 65% са на стойност до 1000 лв. Такава сума носи смешния лихвен доход от около 5 лева за цяла година, но е по-добър вариант отколкото ако парите се държат в разплащателна сметка, за която има такси от 1-2 лева месечно.