Ситуацията не е още изяснена докрай. В дружеството е постъпило писмо, с което ни уведомяват, че започва процедура по издаване на решение за отнемане на издадени разрешения за придобиване и съхранение на взривни вещества и боеприпаси, както и разрешителното за производство. Дава се възможност до седем дни да бъде обжалвано, като срокът за това изтича в петък. В момента се подготвят материалите, за да бъде направено обжалването. Това каза изпълнителният директор на „Дунарит“ Кръстю Кръстев в телефонен разговор. Той отбеляза също, че във вторник е изпратено становище по случая на сдружение Българска отбранителна индустрия, ако „Дунарит“ спре да работи, до какви последствия ще доведе това - финансови загуби, загуби на пазари, провал в договори с търговски фирми партньори, загуба на доверие в самите служители и други последици.