До средата на 2018 година българските производители на плодове, които решат да изтеглят част от продукцията си от пазара и да я дарят на детски домове или болници, ще получават обезщетения, гласувани от Европейската комисия като компенсации за загубите от руското ембарго.
Системата на изплащане на тези обезщетения е разписана в проекта за наредба за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете, подготвена от министерството на земеделието. Преди ден изтече срокът, в който производителите можеха да дават предложения по проекта, след което тя ще бъде приета от правителството.
Субсидиите ще се отпускат за производители на ябълки, круши, праскови и нектарини и череши. Не се предвижда подпомагане за производителите на зеленчуци и някои видове плодове, които не са трайни насаждения и производството им се адаптира по-лесно към пазарните условия.
Всяка държава членка прилага предвидените мерки само за количества до 2 хиляди тона от един или повече от допустимите продукти. Максималните размери на подпомагане за транспортни разходи при изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне зависи от разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка. Ако транспортът е до 25 километра, тогава се плаща по 18,2 евро на тон, за по-големи разстояния нараства до 108,3 евро на тон. Ако е хладилен превоз, тогава се добавят 8,5 евро на тон. Най-високи са субсидиите за череши - по 481,4 евро/тон.