„Монтюпе“ всеки ден в 10 ч информира екоинспекцията за отварянето на шестте транспортни врати на хале №3. Така заводът изпълнява даденото му предписание след серия от проверки да изготви инструкция за отваряне и затваряне на вратите на халето.
90% от сигналите на граждани на зеления телефон на регионалната екоинспекция през юни са били за неприятни миризми, сочи отчетът на РИОСВ за месеца. От общо 85 сигнала 80 са били все за този тормозещ гражданите проблем. Заради честите оплаквания на русенци от различни квартали, че мирише на изгорял бакелит, са правени множество проверки в „Монтюпе“. Екоинспекторите са стигнали до извода, че причина за миризмата вероятно е внезапното отваряне на вратите на въпросното хале №3. Така за кратко време се изхвърля въздух, наситен с органични съединения, които обаче не се разсейват и ако вятърът е източен, стигат до Русе. 
След издаването на предписанието е направена проверка, която е показала, че в завода е създадена Инструкция за регулирането на отварянето и затварянето на вратите, за ограничаване използването им късно вечерта и през нощта, както и за ежедневно представяне на информация на РИОСВ-Русе по електронната поща кога и за колко време те са били отваряни. 
През шестия месец на годината хората са се оплаквали още и от шум от производство, нерегламентирани сметища, горене на отпадъци, заблатявания и др.