От догодина граждани и фирми няма да губят време, за да предоставят на държавни органи, общини и банки удостоверения за дължими данъци, съобщиха от НАП-Русе. Тази информация ще се предоставя от приходната агенция служебно по електронен път. Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и влизат в сила от началото на 2018 г. 
В момента над близо 100 закона и наредби изискват граждани и фирми да представят пред различни държавни и общински органи удостоверения за наличие или липса на задължения. През миналата година офисът на НАП в Русе е издал близо 15 000 такива удостоверения на хартия. 
От ноември миналата година НАП има електронна услуга, чрез която държавните органи могат да получат данните по електронен път, спестявайки на гражданите време и разходи. Много общини и институции обаче продължават да изискват документа на хартия. Очакванията са след влизането в сила на промяната в закона информацията да се обменя само служебно и единствено по електронен път.
Междувременно екипът на НАП и Асоциацията на банките в България постигнаха съгласие удостоверенията за наличие или липса на задължения за клиентите на банките при предоставянето на кредити да се заявяват и получават също изцяло електронно. Очаква се електронният обмен между банките и НАП да започне в близките месеци, което също ще пести време и разходи на данъкоплатците.