Жилищното строителство в Русенско полека набира скорост и оптимизмът на предприемачите се покачва след като бе паднал почти до нулата в началото на кризата през 2009 г. Това потвърждават данните на националната статистика за второто тримесечие на настоящата година. За периода април-юни е започнато строителството на 25 сгради с 27 жилища в тях. Ръстът е почти двоен спрямо същия период на миналата година, когато бяха отчетени 12 сгради с 29 жилища. 
За първата половина на 2017 г. е започнато изграждането на 44 сгради с 146 жилища, които са с 50% повече отколкото за същия период на 2016 г. и 4 пъти повече отколкото през първото шестмесечие на 2015 г.
Издадените разрешителни за строеж от началото на годината са за 56 сгради с 121 жилища. Малко по-малко отколкото за същия период на миналата година, когато бе заявено изграждането на 141 нови жилища. И 2,5 пъти повече отколкото през 2015 г.
За 12-те месеца на отишлата си 2016 г. бе започнато строителството на 50 сгради с общо 199 жилища. Това бе 60% повече отколкото през предходната година, но ако темповете от първото полугодие на тази година се запазят и през второто, то това постижение ще бъде подобрено с още 50 на сто през настоящата година. Прогнозите за ръст се основават и на броя на издадените разрешителни за строеж през 2016 г., който бе най-голям от 2008 г. насам - за 96 сгради с 443 жилища в тях. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си.