16 проектни предложения за 172 156 лева постъпиха във фондация „Русе-град на свободния дух“ по програмата „Знание и растеж“. Предстои комисия да разгледа и оцени идеите на русенски неправителствени организации, училища, училищни настоятелства и читалища. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на фондацията до 15 септември. С приоритет ще са проектите, които дават възможност за достъп до знания и развиване на умения на възможно най-много хора, както и такива, които обединяват повече от три институции или организации при реализирането им.                                       У