Огромната локва под жп надлеза по булевард „Липник“, която традиционно се образува при пороен дъжд и блокира движението, ще остане в историята, след като от общината се заеха с решаването на проблема с отвеждането на водите в този район. С реализацията на техническия проект ще се подобри отвеждането на води от уличните платна и тротоарите на „Липник“ в отсечката от кръстовището с ул. „Дебър“, където са входовете на „Практикер“ и „Кауфланд“ до ул. „Мъглиж“, като се използват съвременни оттоци и решетки с подобрени характеристики. За целта е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на стойност 643 682 лева.
Сегашните дъждоприемници при жп надлеза не са в състояние да поемат падналите и оттичащи се води при проливни дъждове и затова в този район се получават тапи. За да се подобри отвеждането на дъждовните води в съществуващата канализация, ще се използват решетки с по-голяма пропускателна възможност. Те ще бъдат чугунени и линейни и събирателна шахта от три части. 
Част от дъждовните води от имотите в района също се изливат на тротоарите и уличните платна и затова при определянето на броя на необходимите отоци, размера и разполагането на решетките на най-натоварените места, ще се работи с 80% от капацитета им. Това дава възможност отоците да поемат и повърхностните води, формирани и при по-голяма интензивност на падналите валежи, като тези през лятото на 2014 година. 
Всички вложени материали при строително-монтажните дейности трябва да имат сертификати за качество, като видовете и количествата материали за изпълнението на обекта, включително размерите и съответната пропускателна възможност на решетките в литри, са подробно описани в техническата спецификация в документацията към обществената поръчка. 
Фирмите, които искат да се захванат с този обект, могат да подават оферти до 4 септември, а на следващия ден специална комисия ще ги разгледа, като при класирането на участниците техническата оценка и цената ще са с еднаква тежест.