Русе е добър за живеене град, но с тежък екологичен проблем - въздухът е замърсен и не е за дишане. Така могат да се обобщят данните от проучването на изследователски център „Тренд“, поръчано от Министерството на околната среда и водите и проведено между 28 юни и 7 юли. Интервюирани са 600 души, което прави изследването представително за пълнолетните жители на града. 
59% от анкетираните смятат, че родният им град е добър за живеене /срещу 22% на обратното мнение/, но три четвърти смятат, че има екологични проблеми и те са породени от промишлеността. Това обаче не ги обезкуражава и 57% са оптимисти за бъдещето на Русе.  За разлика от масовата тенденция по места хората да виждат най-големите проблеми в ниските доходи и безработицата, акцентът тук е екологията и замърсяването на въздуха.
Три четвърти от всички запитани смятат, че в Русе има екологични проблеми. Близо половината от хората, които изобщо не се интересуват от проблемите с околната среда, са на мнение, че в Русе такива има. Същото смятат и тези, които твърдят, че не са усещали екологично замърсяване (45%), но потвърждават за наличието на такъв проблем. 
Над 80% от русенци са на мнение, че въздухът в града не е чист.
Почти половината от всички анкетирани - 44%, мислят, че не се прилагат мерки за намаляване на замърсяването в Русе, докато 27% са на обратното мнение. 
Очакванията за решаване на проблема са насочени категорично към Министерството на околната среда и водите и РИОСВ, но по-голямата тежест пада върху регионалната инспекция. 
Въпреки чувствителността към екологичната проблематика, не се забелязва радикализъм в предлаганите решения за справяне с нея. Доминиращото мнение е, че трябва да се наложат финансови санкции или дадената индустрия да бъде задължена да спазва екологичните стандарти. Близо два пъти по-малко са хората, които искат затваряне на производствата.