Националната агенция за приходите ще проследява всеки литър бензин от бензиностанциите. Всеки издаден фискален бон ще отпечатва двумерен QR код, а собствениците на бензиностанция ще изработват и представят в НАП и института по метрология за одобрение схема за всеки обект. Това предвиждат промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства за касовите апарати, предлагани от финансовото министерство и публикувани на сайта на ведомството за обществено обсъждане. 
Целта е да се свържат колонката, резервоарите и касата за плащане. При изключване на която и да е от тези точки системата ще блокира и няма да може да се продава гориво. Преди да спре, системата ще разпечата автоматично последните данни и ще ги изпрати автоматично в НАП. Всяка промяна в схемата ще се одобрява от данъчните. Ремонтите ще се правят от оторизирани сервизи, а всеки техник ще има уникален сервизен ключ, предвиждат още промените. Така ще се знае кой кога е имал достъп. Всеки издаден фискален бон пък ще отпечатва двумерен QR код, който съдържа информация за идентифициране на конкретната продажба. Кодът може да се сканира и купувачът да направи справка дали неговите пари са отчетени в НАП. 
Причина за поправките в наредбата са установени при проверки множество случаи на прекъсвания и проточване на количества, които не са отчитани при данъчните. Очакванията от мерките са 10% ръст на приходите от ДДС, или 150 млн. лв. повече. 
Собственици, които имат схеми, трябва да ги приведат в съответствие с изискванията до 30 септември 2018 г. За регистрираните по ДДС и с устройства, свързани с НАП, срокът е 31 декември 2018 г. Останалите трябва да спазят изискванията до 30 юни 2019 г.