Шефовете от общинската образователна дирекция Ирена Петрова и Сашо Щерев участват в среща в Министерството на образованието, на която се дискутират планираните промени в правилата за прием в първи клас. Министерството е отчело грешки с направените промени и ще предложи да се въведе уседналост. След като бъдат спуснати новите указания, на среща с членовете на комисията по образование към общинския съвет ще се обсъди и прецени какви изменения да се направят на местно ниво. Това обясни кметът Пламен Стоилов на сесията вчера, след като предложението за утвърждаването на средищните училища в общината за учебната 2017/2018 разгорещи залата и предизвика дискусия сред общинските съветници. 
Общината няма полицейски функции, но група общински съветници са сезирали прокуратурата за ощетените с нечестни трикове деца, живеещи около училище „Иван Вазов“, и регистрацията на родители в Басарбово, за което това русенско училище е средищно. 
Приели сме сигналите на гражданите, свързани с устройването на децата в учебните заведения. Бяха разкрити и четири допълнителни паралелки, така сме решили проблема, въпреки цялата ситуация. Намерен е вариант да се удовлетвори желанието на всички родители, а ако все още има родители с проблеми, нека се обърнат към общинска администрация, каза кметът. 
По време на дискусията беше направено предложение средищните училища да бъдат 5, а не 6, като „Иван Вазов“ да не бъде средищно за Басарбово заради порочните практики с адресните регистрации, но то не беше прието. 
Политиката на моя екип и общината е изцяло в съответствие с искванията на гражданите. Длъжни сме да се съобразим с желанието на хората и да го напаснем с нормативната база, подчерта Стоилов.