Над 175 милиона лева приходи и 23,6 милиона лева печалба отчита „Каолин“ за 2016 г., става ясно от финансовия отчет на дружеството, подаден в Търговския регистър. Бизнесът на компанията за добив и преработка на индустриални минерали „Каолин“, която е част от германската група „Кварцверке“, изглежда върви все по-добре -  положителният финансов резултат се подобрява с близо 10 млн. лева спрямо предходната година. Фирмата е най-големият работодател в Русенска област - към 31 декември тя дава хляб на 1357 човека, голяма част от които позиционирани в община Ветово. 
През 2016 г. „Каолин“ ЕАД има 10 концесионни договора, като по тях заплаща на държавата такси в размер на 4,5 млн. лева. Заедно с концесиите на дъщерните дружества таксите надхвърлят 5 млн. лева.
Групата преструктурира собствеността си в Сърбия. През януари тази година дъщерното дружество „Копови“ АД със всичките му активи и пасиви се влива в „Юго Каолин“. Компанията взема мерки за минимизиране на негативните ефекти от засилващата се политическа криза в Украйна, където е позициониран част от бизнеса на „Каолин“. През 2015 г. групата продаде дъщерните си дружества в Албания и вече има заводи само в България, Сърбия и Украйна.
През миналата година „Каолин“ е инвестирал почти 24 млн. лева в дълготрайни материални и нематериални активи. Както съобщиха преди време от минната компания, плановете предвиждат да се инвестират общо 100 млн. лв. през следващите пет години. Средствата са предназначени за модернизация на фабриките в Сеново, Ветово и Каолиново, както и за изграждането на нов производствен обект за преработка на каолин и кварцов пясък в района на Дулово. Това ще позволи на компанията да започне производство и на нови продукти. Тази година е стартиран и проект за дуално обучение, който трябва да осигури бъдещо професионално обучение на млади хора, потенциални служители на дружеството.