Таксиметровата стоянка на улица „Петко Д. Петков“ ще бъда закрита, като ще се обособи нова на ул. „Г.С. Раковски“ в участъка между улиците „П.Д. Петков“ и „Ангел Кънчев“. Новата пиаца ще е с 5 паркоместа, а не както беше досега - 10. Това се налага, тъй като в общината са постъпили жалби от живеещи на ул. „П.Д. Петков“ и собственици на офиси и магазини за неправилно паркиране на таксиметровите автомобили. Това води до задръствания и хаос в паркирането, денонощен шум при престоя на колите, както и замърсяване на тротоарите и улицата. Неколкократно е извършван оглед на място и твърденията на хората се потвърждават. В тази връзка предложението за преместването на стоянката за таксита и намаляването на броя на местата е обсъдено и одобрено на заседание на Комисията по организация и безопасност на движението през юни. 
Целта е да се избегне струпването на чакащи коли в повече от регламентираните бройки, да се премахнат задръстванията и да се постигне по-добър ред в паркирането по ул.“П.Д. Петков“. Наред с това ще се увеличи и видимостта в района на кръстовището с „Г.С. Раковски“ и ще се намали шумът. В резултат на това се очаква да се подобри и безопасността на движението по ул. „П.Д. Петков“. 
Предложението за закриването на стоянката и откриването на нова ще бъде обсъдено след ваканцията на общинските съветници. След като решението бъде прието, новата пиаца с 5 паркоместа ще се маркира и обозначи. А иначе таксиметровите стоянки в Русе са 46 с общо 219 места, като последно те бяха актуализирани миналата година.