Промишленото производство нараства с 2.7% през май спрямо април 2017 г., съобщи вчера националната статистика. Спрямо същия месец на 2016 година увеличението е с 9.6%.
През май 2017 г. нарастване спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.8%, преработващата промишленост - с 2.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.9%.
На годишна база преработващата промишленост расте с 13.5%, а добивната промишленост - с 6.1%. Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%.
Със съществени ръстове на оборотите изпращат месец май търговците на дребно. От статистиката се вижда, че като цяло секторът отчита годишен ръст на обема на оборотите с 6,2%. Спрямо предходния месец април увеличението е от 1,3 на сто. 
Най-голямо увеличение на годишна база има при продажбата на облекла и обувки (с 18,9%) и компютърна и комуникационна техника (18,1%). В търговията с хранителни продукти и напитки има увеличение от 6 на сто.
Статистиката отчита сериозен ръст и на строителната продукция. Спрямо предходния месец увеличението е с 3.7%, а спрямо май 2016 г. - с 12 на сто. 
През май продукцията от сградното строителство се увеличава с 4.1%, а от гражданското/инженерното строителство - с 3.2%. На годишна база увеличението на сградното строителство е с 19.3%, а при гражданското/инженерното строителство - с 3.9%.