Над 400 хиляди български граждани в трудоспособна възраст, които не работят без да имат ясни за това причини, преброи Евростат. Статистическата агенция на ЕС класира България на шесто място за 2016 г. по процент на населението, което е икономически неактивно. 
Общо 31,3% от населението в страната през миналата година на възраст между 15 и 64 г. е било икономически неактивно, което означава, че общо 1,45 млн. души са били извън пазара на труда. В този брой обаче се включват хора, които все още учат (31% от неактивните), пенсионери (16%), страдащи от сериозна болест или инвалидност (13.8%) и лица, които се грижат за деца или недееспособни възрастни (9.1%). Заедно те правят към 70% от неактивните, но все пак остават над 400 хиляди човека, които биха могли да работят, но не го правят. 8 от 10 тези неактивни лица казват, че не искат да работят.
Друг обезпокоителен факт е, че един сериозен дял от икономическо неактивното население - 12,4%, смята, че на пазара на труда няма работни места. Всъщност в последните години картината е обратната - работни места има, но остават незаети. Освен че са непривлекателни и нископлатени, все по-често срещан случай е, че в региона просто липсват кадри с нужната квалификация.