За 6 от специалностите в Русенския университет приемът на студенти приключи. Запълнени са бройките за обучение на кинезитерапевти, медицински сестри и акушерки, както и места в специалностите Български език и история, Компютърни системи и технологии, Предучилищна и начална училищна педагогика. 
Общо 1453 от обявените бройки за степен „бакалавър“ вече са заети, като класиралите се могат да се запишат до 8 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 10 юли.