Пореден клиент осъди Уникредит Булбанк за надвзети лихви и случаят е почти идентичен с другите успешни искове срещу същата банка.
Показателен тук е механизмът за натоварването на клиента. Завелата делото С.С. изтеглила през януари 2007 година ипотечен кредит от Хеброс банк и започнала да го изплаща, но скоро трезорът се слял с банка Биохим и се родил колосът Уникредит Булбанк. 
През октомври следващата година, когато кризата вече гази наред и бизнеса, и гражданите, новото ръководство, без да води преговори с клиентката си, което според подписания договор е задължително, въвело нов компонент към лихвата - премия. Зради нея между февруари 2012 и декември 2016 година жената надплатила внушителните 13 560 лева.
Ощетената клиентка първо се обърнала към банката, но от там отказали да й върнат парите, поради което решила да се обърне към съда. Направената икономическа експертиза показала, че наистина С.С. е ощетена с посочената сума. Оказало се обаче, че за близо половината вноски давностният срок е изтекъл. Затова магистратите й присъдили само тази част от сумата, която още можела да се търси по съдебен ред. 
Така банката трябва да върне  6 882,19 лв. заедно със законната лихва върху тях от датата на завеждането на иска, както и да й възстанови част от разходите по водене на делото.