Близо 17% от населението на Русе живее под линията на бедност, а 40,9% търпят материални лишения, за да преживяват. Това показва анализ на Института за пазарна икономика /ИПИ/ за социално икономическото развитие на регионите в България. Въпреки тези стряскащи числа обаче се оказва, че по тези показатели областта ни се представя по-добре от средното за страната. Русе се оказва и един от най-спокойните региони, тъй като регистрираните престъпления срещу личността и собствеността остават на ниски за страната нива. Жителите на областта са доволни от жилищните условия и околната среда. Въпреки това 15% от анкетираните заявяват нагласи да я напуснат, ако имат възможност, недоволни от стандарта си на живот и липсата на възможности за професионално развитие.
Във всичките осем категории, обединяващи 57-те показатели, по които се класират областите, Русе е около средното ниво. Много добра оценка получаваме в сектора социална среда /отлична изобщо липсва в цялото изследване/. Добро е състоянието на инфраструктурата и бизнес средата, а икономиката, образованието и демографията са с оценка „среден“.
Може би изненадващо, състоянието на областното здравеопазване, дало министър и зам.-министър в настоящия кабинет, е определено като незадоволително. Същата оценка получава и околната среда, въпреки че в изследването се споменава пуснатата съвсем скоро пречиствателна станция.
Много обнадеждаващо за русенци звучи констатацията на ИПИ, че областта ни е една от четирите с най-интензивно икономическо развитие, заедно със София град и област и Враца. Анализаторите твърдят, че Русе е с най-бързо намаляваща безработица за цялата страна - нещо, което вероятно хвърля в недоумение живеещите тук, чиито впечатления са доста различни. Разминаването вероятно идва от различните отправни точки, тъй като от началото на годината броят на регистрираните безработни действително намалява. Той обаче си остава доста по-висок, отколкото миналата година по това време, тъй като най-голямата вълна съкращения на хора бе през декември 2011 - януари 2012 г.
Трудно може да се приеме за съвсем достоверен и другият аргумент на ИПИ за подобряващо се икономическо състояние - повечето платени в областта данъци от фирми и физически лица. Дори самите данъчни отдадоха този ефект на завишения контрол и свързването на касовите апарати с НАП, а не на някакво подобрено благосъстояние.
Главни проблеми пред Русе според ИПИ остават неблагоприятната бизнес среда, недостатъчно добрата материална и кадрова обезпеченост на здравната система и замърсяването на околната среда. Изтъква се и ниската степен, в която общините усвояват средства по оперативните програми на ЕС. Към края на 2011 г. областта е усвоила едва 10 млн. евро, което прави по малко повече от 40 евро на човек от населението. По-ниски резултати по този показател постигат единствено гъсто населените София и Стара Загора, се казва в анализа.
В резултатите от проведените анкети сред представителите на местния бизнес се откроява положителната му оценка за нивото на административните услуги. Прави впечатление и високата за страната оценка на работата на местните подразделения на държавните структури.
В по-голямата част от общините размерът на таксата върху битовите отпадъци остава по-ниска от средната за страната, а тази за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки - по-висока. На фона на близките до средните за страната нива на по-голямата част от данъчните ставки в областта се откроява високата данъчна ставка за патентния данък за търговия на дребно в община Русе, посочва ИПИ.