Три от четири български домакинства са финансово уязвими, докато в Европа този дял е с 33% по-малък. Това сочат резултати от представително проучване на фондация „Метлайф“. 64% от домакинствата у нас не спестяват, а 38% не съставят бюджет по никакъв повод - нито за периоди, нито за определени събития.
76% не могат да покрият непредвиден разход от 1500 лв. в рамките на 30 дни, а 81% не могат да покрият непредвиден разход от 2000 лв. също в рамките на месец. 
Едва едно от пет домакинства или 21% биха използвали личните си разполагаеми средства и краткосрочни спестявания, за да погасят извънреден разход. 88% считат, че намаление от 10% в доходите им ще се отрази чувствително на бюджета им.
28% от домакинствата не се информират за финансови въпроси, а цели 32% разчитат на информация от близки и познати вместо от финансови специалисти (15%).
Само едно от десет домакинства би подходило предприемчиво, като инициира допълнителна работа или стартиране на собствена дейност, за да потърси допълнителен източник на доход.