742 133.60 лева са изплатените само за май т.нар. детски надбавки. Получили са ги 12 139 семейства със 17 929 деца. Това съобщи Снежана Георгиева, главен експерт в регионалната дирекция „Социално подпомагане“. След освобождаването от поста в началото на юни на досегашната директорка на РДСП Кристина Георгиева сега Снежана Георгиева изпълнява временно и тази длъжност. 
Заради 5 и повече неизвинени отсъствия от училище, допуснати от 176 деца, от детските са били лишени 162 семейства. 33 хлапета пък са отсъствали безпричинно 3 и повече пъти от забавачка - те също са глобени със спиране на детските. В тази печална класация води ДСП Русе - със 125 санкционирани семейства, следвана от Ветово - 28, Бяла - 26, и Две могили - едва 16. 
При помощите, отпуснати на социално слаби, също има семейства, лишени от тази придобивка. 701 бедни фамилии са получили през май общо 52 083 лева. Заради 5 неизвинени отсъствия от училище на 27 деца са спрени парите на 26 семейства. Най-много санкции по тази линия има във Ветово, каза Снежана Георгиева. 
Тя припомни, че при целевите помощи за отопление има някои промени. Заявките ще се подават от 17 юли, като това трябва да става вече по настоящ адрес, а не по постоянен, както беше досега.