Наред с предвидените големи строителни дейности - изграждане на ново кръгово, нови паркинги, повдигнати кръстовища, подмяна на уличното осветление и редица други реконструкции в квартал „Родина“, ще бъдат извършени и благоустроявания между улиците „Шипка“ и „Чипровци“. Така според проекта кварталът ще придобие изцяло нов облик. 
Предвидено е да се изгради пешеходна зона и пешеходни алеи, както и нови детски площадки. Съществуващите детски кътове пък изцяло ще бъдат обновени, като ще бъдат направени и площадки с фитнес уреди на открито.
Планирана и е реконструкция на трайната декоративна растителност. В тази връзка общината пусна обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности на стойност 600 000 лева. Срокът за подаване на оферти е до четвърти юли, а на следващия ден комисия ще ги разгледа.