Днес Ивановските скални църкви ще работят с удължено работно време до 21 ч, съобщиха вчера от Историческия музей. Така желаещите ще могат да видят т.нар. „светлинен феномен“, поясняват от РИМ.  
Според иконографско изследване, представено в музея през месец май от Александър Стойков, в дните около лятното слънцестоене слънчевата светлина, която влиза от западния вход на църквата и успява да достигне до вътрешността на храма, е най-силна. Това се случва в края на деня, по залез. Именно тогава предполагаемата фигура на Христос върху южната стена на църквата се осветява от същите лъчи, които осветяват фигурата на Мойсей върху източната стена на първото прозорче на църквата. 
Според изследването, по този начин слънчевата светлина обвързва Мойсей с Христос като в своеобразно светлинно Преображение. Теорията издига твърдението, че пикът на светлинния феномен на църквата е около 24 юни - деня, свързан с рождението на Св.Йоан Кръстител. Тогава потокът светлина е насочен директно към мястото върху южната стена, пред олтара, където се е намирала фигурата на Христос. Изграждането на допълнителните помещения, оформянето на големия проход и на прозорчето в западната стена на църквата е довело до отстраняване на голяма част от намиращата се там сцена „Възнесение Христово“.