Нито една фирма не е подала документи за участие в конкурса за учредяване право на строеж, при който общината да даде парцел срещу обезщетение. Става въпрос за терен на ул. „Неофит Бозвели“ 29, където да бъде вдигната 5-етажна жилищна сграда, а общината да придобие част от жилищата и един търговски обект. Това съобщи за „Утро“ зам.-кметът Даниела Шилкова, като припомни, че срокът за подаването на документи изтече в петък, а търгът трябваше да се проведе идната седмица. 
Това е втората подобна процедура, след като преди няколко месеца русенската фирма „Дунав“ спечели подобен конкурс за изграждане на 7-етажна жилищна сграда на ъгъла на ул. „Шести септември“ и „Неофит Бозвели“. 
Имотът на „Неофит Бозвели“ 29 представлява незастроен терен от 1028 кв.м, който е подходящ за жилищно строителство. Общината пък ще придобие в собственост жилища и един търговски обект в размер на минимум 20% от разгърнатата застроена площ. Конкурсът с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху терена е с начална цена 700 510 лева без дължимите данъци и такси. Срокът за изграждането и въвеждането в експлоатация на жилищната сграда - заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради, е 2 години от издаването на разрешението за строеж.
Предстои да бъде насрочена нова дата за провеждане на конкурса.