Да останем завинаги верни на справедливостта! С това пожелание се обърна към колегите си първенецът на випуска на Юридическия факултет на Русенския университет Владислав Иванов, завършил с успех 5.98. 82...