Световноизвестният учен проф.Самуил Рефетов, който гостува в родния си град, вчера се срещна с кмета Пламен Стоилов. Професорът от Чикаго посочи, че винаги, когато се връща в родния си град, отбеляза промяна в облика на Русе. Кметът подари на своя гост дунавски пейзаж и поздравителен адрес за 80-ия му рожден ден, който беше на 11 юни. Рефетов подари на кмета книгата на Любен Рабчев „От Калифорния до Стълпище“ с посвещение от автора и снимка, направена от сина на професора.
По-късно американският професор по генетика посети Русенския университет и разговаря с академичното ръководство и с представители на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“. Ректорът проф.Велизара Пенчева посочи, че Русе вече има две университетски болници, с които висшето училище работи изключително добре. Проф.Рефетов очерта тенденцията към сътрудничество между медицински и технически университети в САЩ. Той се съгласи да оглави лаборатория и да подпомага преподавателите от факултета по обществено здраве и здравни грижи в научните изследвания. Професорът прие и да изнесе лекция пред студенти, които учат медицинска генетика, и на свой ред предложи медицински специалисти от университета да се включат в провежданите от него обсъждания на медицински казуси и сложни клинични случаи.