След ръста през април Националният статистически институт отчита ново понижение на индекса на потребителските цени в България. Индексът през май достигна 99,7%, тоест регистрира се месечна дефлация от 0,3%. Инфлацията от началото на годината (май 2017 година спрямо декември 2016 година) е 1,2%, а годишната инфлация за май достига 2,3 на сто.
В основата на новото забавяне на инфлацията в страната са по-ниските разходи за транспорт (-0,8%), храни (-0,6%) и за развлечения и култура (-0,6%). В същото време разходите за облекло и обувки се повишават с 0,8 на сто, а за ресторанти и хотели - с 0,3 на сто.
Хармонизираният индекс на потребителските цени, изчисляван по общоевропейската методика, за май 2017 г. спрямо април 2017 г. е 99,8%, т.е. месечната дефлация е 0,2%. Инфлацията от началото на годината (май 2017 година спрямо декември 2016 година) е 0,4%, а годишната инфлация за май 2017 година спрямо май 2016 година е 1,4%.
Индексът на цените за малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата е 99,3%, тоест цените са се понижили с 0,7 на сто. От началото на годината обаче инфлацията е 1,9%.
Въпреки известното понижение, данните на НСИ за май са пореден ясен знак, че през настоящата година българската икономика ще успее да се измъкне от състоянието на дефлация или на ценова стагнация, в което се намираше от август 2013 година насам. Ниската инфлация от 2-3% годишно се смята за оптимална за стимулиране на икономиката, но от друга страна спестителите вече губят от парите си в банките, тъй като трезорите отдавна не предлагат такива лихви.