И петте русенски отбора продължават напред в Националното състезание по статистика за ученици, показват резултатите от първия кръг, проведен на 3 юни. За наша чест с най-голям брой точки /285/ е отборът на ПГИУ „Елиас Канети“ с ментор Анета Ангелова, който дели първото място с отбора на Американския колеж - София. Повече от успешно и призово е представянето и на втория отбор от ПГИУ „Елиас Канети“ с ментор Блажена Абаджиева, който успя да събере 255 точки. 
Заедно с тях към втория кръг са се устремили и трите отбора на СУ „Възраждане“ с ментори Цветелина Радева, Мария Йорданова и  Магдалена Гецова. Тяхното представяне също е отлично.
Вторият кръг от състезанието ще се проведе на 17 юни.  Той ще включва разработване на анализ на статистически данни по дадена статистическа тема. Изискването е участниците да покажат знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и представяне на данните. Предвиденото време за изпълнение на анализа е 240 минути.