Пет банки подадоха оферти за участие в конкурса за избор на кредитна институция, която да финансира мащабния ремонт на уличната мрежа в Русе. Банките, които искат да отпуснат заем от 10 млн. лева на общината, са Уникредит, Инвестбанк, Експресбанк, СИбанк и Общинска банка. 
Към момента е ясно само кои са подали оферти, като тепърва специална комисия ще разгледа предложенията и ще ги оцени. При избора на кредитна институция ще се търси най-изгодната оферта. Има условие договорът за кредит да е със срок на погасяване 120 месеца и със собствени приходи на общината.
Към момента тече оценката и на офертите на петте фирми по обществената поръчка за проектиране и строителство, която е обособена в три отделни позиции, за да има конкуренция и по-качествено изпълнение. Предстои и по нея комисията да прецени кои кандидати са допуснати до участие, да извърши класирането и да определи изпълнители. 
Списъкът с първостепенна и второстепенна улична мрежа, чийто ремонт ще бъде извършен с дългосрочния заем, включва 140 улици от девет района на Русе. Предвидена е рехабилитация на 319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв.м тротоари равномерно във всеки квартал, като районите условно са разделени на три части. Ако няма обжалване, се очаква същинското строителство да стартира летните месеци.