Конкурси за празнична визия, за литературна и за художествено-творческа творба организира вестник „Студентска искра“ по повод юбилейния брой на изданието. Той ще излезе през февруари 2018-а, когато вестникът ще чества 60-тата си годишнина. Идеята на конкурсите е да направят изданието по-интересно и по-характерно в празничния брой. В тях могат да участват настоящи, бивши и бъдещи студенти, служители, преподаватели и представители на русенската общност. Идеи, проекти и мнения могат да се изпращат до 30 ноември на имейл: [email protected] или на адрес 7017 Русе, ул. „Студентска“ 8, за в.“Студентска искра“.