736 представления, които са посетени от 136.3 хил. зрители, са изнесли русенските театри през миналата година, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“. В сравнение с 2015 г. броят на представленията нараства с 10.2%, но на посетителите намалява с 6.7%. Средният брой зрители на едно представление в русенските театри е 185 души при средно 151 за страната. 
Общият брой на постановките за 2016 г. е 77, от които 27 са нови за сценичните колективи. Преобладават пиесите от чужди автори - 52.
През 2016 г. броят на посещенията в музеите в Русенско намалява със 7.2% спрямо предходната година и достига 90.8 хиляди. Чуждите граждани, посетили четирите музея на територията на областта, са 16.2 хил. и в сравнение с предходната година нарастват с 19.1%. Гостите от страната обаче намаляват. Всеки шести, проявил интерес към музейните експозиции през 2016 г., избира дните за свободен вход.