Над 170 000 удостоверения за дължими данъци ще могат да се издават автоматизирано, без да се налага посещение в офис на НАП, съобщават от приходната администрация. От 1 ноември 2016 г. НАП е осигурила възможност за предоставяне по служебен път на удостоверение за наличие или липса на задължения на административните органи и възложители на обществени поръчки. Достъп до тази електронна услуга ще бъде предоставен от приходната администрация и на банкови институции, нотариуси и общински власти.
В момента представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения към НАП се изисква от 97 нормативни акта, като документите се предават на обществени и частни организации, като например при участие в обществени поръчки, получаване на кредит и др. 
Близо 400 000 годишно са удостоверенията за дължими данъци, издавани от НАП, като процедурата по снабдяване с тях отнема време и минимум едно посещение в офисите на приходната агенция. Тази административна тежест може изцяло да бъде премахната  след въвеждането на новия модел, чрез който банкови институции, нотариуси и общини ще могат да изискват и получават удостоверенията директно чрез електроните услуги на НАП, без да се налага да ангажират гражданите с набавянето на документите. 
През изминалата 2016 г. в офиса на НАП в Русе са били издадени общо 45 818 бр. удостоверения, които са с 820 повече спрямо 2015 г. като увеличението е в почти всички видове. Намалял е само броят на издадените удостоверения за здравноосигурителни права, което е в резултат на законодателните промени в края на 2015 г. Най-голямо е било увеличението на издадените удостоверения за съдия-изпълнители, за приложимо законодателство, за липса и наличие на задължения и за местно лице.