300 000 лева глоба е наложена на „Монтюпе“ ЕООД от РИОСВ-Русе. Наказателното постановление е връчено  миналата седмица, съобщават от екоинспекцията. 
Причината е изхвърляне на пушек, пълен с вредни вещества, през ноември 2016 г. Нарушението е установено след извънредна проверка по сигнали на русенци за остра миризма на бакелит. При огледа е установено, че има отворени 2 люкa на димните и вентилационни клапи на хале №3, което е в нарушение на условията в Комплексното разрешително на предприятието, обясняват от екоинспекцията. 
При определяне размера на наказанието е взето предвид, че чистотата на въздуха рефлектира върху здравето на хората, мотивират решението си от РИОСВ. Производството на „Монтюпе“ пък е свързано със смоли, втвърдители и амини, които могат да са причина за поява на неприятни миризми. 
108-те вентилационни отвора на хале №3 все още са запечатани, уточняват от РИОСВ и припомнят, че мярката е в сила от септември миналата година. 
В резултат на контрола, налаган от екоинспекторите, от „Монтюпе“ сега преценяват дали да се извърши ОВОС за модернизация на вентилационните им системи. Цялата документация е достъпна в община Русе и в екоинспекцията.