Русенската „Екогалваник“ ООД ще увеличи капацитета на линията си за тривалентно никел-хром покритие от 140 000 на 306 хил. кв.м. Фирмата, действаща на площадката на бившето „Тежко машиностроене“, възнамерява да пусне в експлоатация инсталация с капацитет 220 000 кв.м/год., която е включена в комплексното й разрешително, но до този момент не е изградена.
По инвестиционното предложение по решение на РИОСВ трябва да бъде извършена оценка за въздействието върху околната среда.
„Екогалваник“ е собственост на шведската „Екогалваник Груп“ и се управлява от Петер Нилс Олов Грунд. Предприятието бе придобито през 2010 г. от изпадналата в несъстоятелност „Трудово производителна кооперация Електрометал“. За 2015 г. оборотът на фирмата надхвърля 2 млн. лева, а към момента заводът осигурява работа на 25 човека.