В арена на демонстрации на бойни спортове, формации и изкуства се превърна в събота на обед Летният театър, където се проведе второто издание на фестивала на бойните изкуства „Войните на Русе“. Наред с това млади скаути бяха разпънали палатки и показваха всички вещи, които използват. До тях пък имаше работилница, в която се изпробваха приложните японски изкуства оригами и киригами. В близост бяха и доброволци на БЧК, които оказваха първа помощ на пострадали. Областната червенокръстка организация, както и специализираното звено за борба с престъпността към районното управление на МВР в Русе участваха в демонстрациите за първа година. 
Всъщност миналата година „Войните на Русе“ бе част от инициативата „Русе - европейски град на спорта“, а идеята на организаторите е фестивалът да стане традиционен. В Летния театър бяха представени също школите, художествените състави и клубовете по интереси към Военния клуб в Русе. Идеята на фестивала „Войните на Русе“ е да покаже пред децата, младежите и русенската общественост функциите и възможностите на структурите за сигурност, помощ и отбрана в Русе, както и да популяризира дейността им, да повиши техния имидж и доверие сред обществото.