Как различните свидетелски разкази представят по различен начин един и същ исторически факт или находка - това ще покаже инсталация, която днес ще бъде представена в Историческия музей. Названието на инсталацията е „Свидетелски истории, оспорвани истории - музеефициране на близкото минало“. Тя въвежда в процеса на превръщането на предмети, познати на мнозина от всекидневието, в музейни експонати. Проучването на близкото минало е предизвикателство, породено от близостта на епохата и поляризираните възприятия на съвременниците, убедени са историците. Те посвещават своята инсталация на Международния ден на музеите, който се отбелязва днес.