В общинската хазна на Ценово от управление на общинската собственост през 2016 са влезли 1 038 980 лева, които са почти два пъти повече от първоначално предвидените 533 000 лева. Това показват данните от анализа за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
Значителното увеличение се дължи на факта, че наемната цена на някои от земите нарасна няколко пъти при провеждане на търговете, обясни шефът на общинската дирекция „Специализирана администрация“ Ванко Петков. 
Приходите от отдадените пасища и мери са 86 537 лв., а от вноски за останали свободни площи 28 886 лв. От обработените земеделски пътища общинска администрация е успяла да събере 121 420 лева, а от отдадени под наем помещения 10 517 лева. Приходите от добив и продажба на дървесина възлизат на 122 200 лева.