Строим по-малко жилища, четири от всеки пет нови сгради са къщи, а в половината общини от областта за цяла година не е построена нито една жилищна сграда.  Това показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“ за миналата 2016 г. 
Едва 38 са жилищни сгради построени в Русенска област за цялата година, показва статистиката. В сравнение с предходната година броят им намалява с 14. Преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 27. В сравнение с предходната година броят им намалява с 14.
От новопостроените през 2016 г. жилищни сгради 30 (78.9%) са в община Русе, като 13 от тях са на територията на града, а 6 - в Мартен. През 2016 г. няма новопостроени жилищни сгради в общините Борово, Бяла, Сливо поле и Ценово.
Най-голям относителен дял имат къщите - 78.9% или четири от всеки пет нови постройки. През годината е въведен в експлоатация само един новопостроен триетажен жилищен блок, както и пет сгради от смесен тип (60% жилищна площ), които се намират в Русе. Най-голям е броят на едноетажните сгради - 20, следвани от тези на два етажа - 12. Останалите 6 са на три и повече етажа. 
Само 2 многожилищни сгради са с изградено централно отопление (парно или газ) и се намират в областния център. Всички жилищни сгради са ново строителство и имат изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в 8 от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а останалите са с изгребни ями. 
Само една от всички въведени в експлоатация жилищни сгради през 2016 г. не е собственост на частни физически лица.
През 2016 г. в областта въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради включват общо 108 жилища, от които 85 се намират в тухлени сгради с бетонна плоча. Относителният дял на новите жилища в общия брой за страната е 1.2%, като при  жилищата в градовете е 1.2%, а в селата - 1.1%. В сравнение с предходната година новите жилища намаляват с 19.4%. В гр. Русе се намират 82 от въведените в експлоатация жилища през годината, като преобладаващата част са в тухлени жилищни сгради. 
Най-голям брой жилища са въведени в експлоатация през първото тримесечие на 2016 г. - 41 (38.0%), а най-малък 11 (10.2%) - в периода април-юни 2016 година. 
По-голямата част от въведените в експлоатация жилища през 2016 г. са едностайни - 28.7%, като броят им спрямо предходната година нараства с 34.8%.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през 2016 г. е 16 931 кв.м. Средната полезна площ на едно жилище е 156.8 кв.м.
През 2016 г. съборените сгради в област Русе са 22 едноетажни  къщи, построени преди 1961 г.,  с преобладаваща собственост на частни физически лица.