762 българи имат депозити за над 1 млн. лева в банки, а 1231 държат между 500 хил. и 1 млн. лева, показват актуализираните вчера данни на БНБ. Броят им не намалява, така че най-богатите ни сънародници изглежда не се притесняват от повторение на казуса с Корпоративна банка, когато хората с депозити над 196 хил. лева изгубиха маса пари. Според закона, държавата гарантира само суми до 100 хил. евро. Средната стойност на депозитите за над 1 млн. лв. възлиза на 2.358 млн. лв.
Вече над 52 хил. домакинства и физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, притежават депозити за над 100 хил. лв. Точната бройка е 52 289 спрямо 51 744 за в края на 2016 г. и 47 302 за преди година.
Средната стойност на депозитите на богатите българи възлиза на 204 839 лв. срещу 206 893 лв. за преди тримесечие и 204 876 лв. за преди 12 месеца. 
Други малко над 104 хил. лица имат в търговските банки спестявания за суми между 50 и 100 хил. лв.
Ниските лихви по депозитите не спират домакинствата да внасят пари в търговските банки. Спестяванията са на рекордно високи нива от близо 47.4 млрд. лв.
Общият брой на фирмите с депозити за над 1 млн. лв. намалява до 2765, или с 55 броя спрямо тримесечие по-рано. Те имат в банките съвкупната сума от 10.355 млрд. лв., или средно по 3.765 млн. лв.