9 002 979 лева идват в общината за надграждането на кейовата стена на пътнически терминал Русе-център. Средствата са по трансграничната програма „INTERREG V-A Румъния-България“, а зам.-кметът Страхил Карапчански и кметът на Гюргево Николае Барбу подписаха вчера в Кълъраш договор за финансиране. Общинското финансово участие е 180 059 лв, а проектът е с продължителност 30 месеца.
С предстоящата рехабилитация на кейовата стена в района на централното крайбрежие под хотел „Рига“ тя ще може да се използва от големи плавателни съдове, тъй като ще се подобрят навигационните условия на три корабни места. Участъкът, в който са разположени те, е с дължина 480 метра, като акваторията на пристанището е в непосредствена близост до стената и е много плитка, а при ниски води достъпът на плавателни съдове до нея е невъзможен. При високи води тази част се залива и също се прекратява навигационната дейност. Предстоящите строителни дейности ще подобрят условията на вътрешните водни пътища в трансграничния регион и Долен Дунав, което ще допринесе за по-добрата свързаност с пристанище Гюргево. 
Техническият инвестиционен проект за рехабилитацията на кейовата стена се прави от русенския едноличен търговец „Си-Гал-Христин Николов“, който спечели обявената от общината обществена поръчка на стойност 83 902 лева.