През първите три месеца на годината износът на България е за 12.2 млрд. лв. и расте с 14.8% в сравнение с периода януари - март на предходната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Вносът за януари-март е за общо 13.9 млрд. лв., или с 21% повече от миналата година.
Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 1.8 млрд. лв.
Износът за трети страни стабилно расте с 20.1% на годишна база и е за 4.2 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Египет, Сърбия, Македония и Русия, които формират 52.9% от износа за трети страни.
Вносът на България от трети страни през периода януари - март се увеличава с 41.8% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 5.1 млрд. лв. Импортът на руски стоки и услуги нараства с 55%. Така за първите три месеца на тази година България е внесла стоки и услуги от Русия в размер на 1.43 млрд. лева. Над 90% от тях са енергийни доставки под формата на нефт и газ.