В последния ден за подаване на годишни данъчни декларации за получени доходи от физически лица днес офисът на НАП в Русе ще работи непрекъснато от 9.00 ч. до 17.30 ч. Докато има клиенти в салона, данъчните ще ги изчакват, съобщиха от ведомството. Информационният център на НАП също ще работи с удължено време, като неговите експерти ще приемат обаждания и запитвания на телефон 0700 18 700 от 8:30 до 18:00 ч.
При подаване на декларации и документи, клиентите  са длъжни да се легитимират с личен документ за самоличност. Задължително е те да са попълнили трите си имена, ЕГН и адрес, на който действително ще получават кореспонденция от НАП, дори да не съвпада с постоянния им адрес, а също и личен телефонен или мобилен номер за контакт, както и да са подписали подаваните документи. От 2017 г. НАП предоставя възможност на физическите лица и ЕТ да подадат еднократно до 30 септември  коригираща декларация, ако са открили грешки във вече подадената в законовия срок. 
За улеснение гражданите могат да подават попълнени екземпляри на декларациите си, като ги регистрират с входящ номер и в 17 пощенски клона в Русе, Иваново, Ветово, Смирненски, Сливо поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. 
Според закона глоба до 500 лева грози всеки, който не подаде данъчна декларация. Ако това е втората година, в която не са  декларирани изискваните от закона доходи, глобата достига до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 2000 лв. Ако дължимият налог не бъде платен до 2 май, всеки ден след него носи наказателна лихва от ОЛП +10% върху сумата, вписана в декларацията.