Статутът, правата и задълженията на учениците, както и правилата на поведение в училище бяха част от темите в срещата на съдия Ина Райчева от Административния съд с възпитаници на Гимназията по икономика „Елиас Канети“. Магистратът ги запозна с техните права и задължения, както и с различните съдебни процедури с участието на деца и с институциите, които ги защитават.
На единадесетокласници от Математическата гимназия пък гостува съдия Палма Тараланска от Окръжния съд. В рамките на един учебен част те проведоха дискусия за сключването на договори от разстояние, бързите кредити и закупуване на стоки на изплащане. С примери от съдебната практика съдия Тараланска насочи вниманието на гимназистите как да се предпазват от грешки в това отношение.