Средно с 13,6% се увеличават таксите за обучение в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Това стана ясно, след като вчера Министерски съвет на свое заседание утвърди приема на студенти във висшите училища и таксите за държавните вузове. Освен за русенския, със същия процент се увеличават таксите и за Софийския, Великотърновския, Шуменския университети, за Стопанската академия в Свищов, Медицинския във Варна, Националната музикална академия в София и др. 
Русенският университет е и в групата на четирите висши училища, където се фиксира и намаление на някои такси. За следването в специалността „Национална сигурност“ в редовна и задочна форма студентите вече ще заплащат с 260 лева по-малко. Другите университети, където има намаления, са Великотърновският, Шуменският и Софийският. Средно стойностите на таксите слизат надолу с от 20 до 400 лева. Най-голямото намаление от 400 лв. е за специалността „Растителна защита“ в Шумен.