Договор за старта на дейностите по проекта за ремонт на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе подписа вчера в столицата заместник-кметът Иван Григоров. Проектът е на стойност 1 463 794,74 лв. и ще продължи 30 месеца. Той предвижда цялостно обновяване на сградата и двора. Ще бъде направен вътрешен ремонт с хидро- и топлоизолация, ремонт на покрива, ще се изгради ново стълбище за евакуация и ще се монтира асансьор. На покрива ще бъдат монтирани слънчеви колектори, ще се подменят ел. и ВиК табла и инсталации. Дворът ще се озелени и ще се направят игрище и площадки за уроци на открито и розариум.