Със 70 000 лева ще бъде ремонтиран и модернизиран пазар "Рибката" в квартал "Здравец изток", а на мястото на сегашните търговски маси ще бъдат разположени 12 нови. Предвидено е обновяване и остъкляване на фасадите, нова дограма, подмяна на окачения таван и нова тротоарна настилка. Така наемателите ще спестят значителни средства за отопление и охлаждане на помещенията. Подобренията се правят със собствени средства на "Общински пазари", като в програмата за развитие за тази година е заложена и още една инвестиция. Тя е на стойност 20 000 лева и е за изграждане на нови павилиони на Централния пазар. Те ще са на мястото на сегашните павилиони до обновената тази година търговска сграда. С тези дейности дружеството ще завърши поетапната промяна на стопанисваните пазари.