До 2,01% годишно падна доходността на парите за втора пенсия, събирана от универсалните пенсионни фондове /УПФ/. Това показват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Понижението е закономерно, тъй като по закон УПФ трябва да инвестират 80% от активите си в държавни ценни книжа и депозити, които в последно време носят доходност под 1%. Почти цялата доходност идва от инвестициите в акции, които обаче са ограничени.
Най-добра печалба за вложителите си за последните 24 месеца е донесъл УПФ „Съгласие“ - 4,48% годишно. На обратния полюс е УПФ „Бъдеще“ с едва 0,39%.
Професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работещите в първа и втора категория труд, изпращат двугодишния отчетен период със средна претеглена възвръщаемост от 2,48 на сто. Първенец и тук е „Съгласие“ с 4,41%, а „Бъдеще“ е на дъното, като е успял даже да намали парите на бъдещите пенсионери с 0,11% годишно. 
Същото е подреждането при доброволните пенсионни фондове, които имат право да инвестират по-голяма част от парите в акции - „Съгласие“ е №1 със 7,27%, „Бъдеще“ последен с 0,62%, а среднопретеглената доходност е 3,62%.
Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми - този на „ДСК-Родина“, в който по избор могат да се осигуряват допълнително работещите в първа и трета категория труд, изпраща двугодишния период с доходност от 2,35 на сто.