Индексът на най-ликвидните компании на Българската фондова борса нарасна с 5,4% през октомври, за пореден път демонстрирайки, че инвестициите в акции са първенци по доходност пред всички други алтернативи. Това важи особено силно за настоящата ситуация, когато за нови депозити банките дават под 1% годишно. А имотите, които са доста по-неликвиден актив, предлагат възможност за доходност в най-добрия случай от 5 до 7% годишно. 
На този фон от началото на 2016 г. основният индикатор на Българска фондова борса SOFIX е добавил 15.38%. За последните 12 месеца доходността е точно 19 на сто. Общо 11 от 15-те компании, попадащи в изчислението на SOFIX, са поскъпнали с двуцифрен процент от началото на 2016 г. Други три повишават стойността си минимално (между 3 и 5%) и само една от тях - „Трейс Груп Холд“, е на минус (-8.38%). Лидери по доходност са книжата на „Фонд за недвижими имоти България“ и „Стара планина Холд“, добавили 42 и 41%. 
Разбира се, на фондовата борса има големи колебания, периоди на еуфория и драстични спадове както през 2007-2008 г. Ако се погледне в дългосрочен план обаче, индексът SOFIX тръгна през 2001 г. от ниво 100 пункта, а завърши октомври 2016 г. на 532 пункта. Доходност от 432% за 15-те години или средно по 11.8% на година. Всъщност по-голяма защото освен покачването на цените трябва да се отчетат и изплащаните от компаниите дивиденти, които в момента са от порядъка на 4-5% годишно. Така че реалната доходност е около 15%. Важно уточнение обаче - за да постигне такава доходност човек трябва да инвестира парите си на борсата сам, без да минава през взаимни или индексни фондове и други колективни инвестиционни схеми, които обикновено прибират половината от печалбите за себе си.